Павлодар облыстық білім беру және ғылым қызметкерлері
білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағы

Білім беру мен ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға жәрдемдесу.

Кәсіподақ мүшелерінің кәсіби, еңбек және басқа да әлеуметтік-экономикалық құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсаттарына қол жеткізу үшін күш-жігерді біріктіру және үйлестіру.

Кәсіподақ мүшелері мүддесінде тиісті жергілікті өзін-өзі басқару органдарында өкілдік ету.

Кәсіподақ мүшелерін құқықтық қорғаумен қамтамасыз ету.

Білім және ғылым ұйымдарында әлеуметтік әріптестікті дамыту.

Оқытушылардың әлеуметтік мәртебесін көтеруге бағытталған іс-шараларға қатысу.

Жас мұғалімдерді қолдау жөніндегі іс-шараларды іске асыру, оларды жұмыс орнында біріктіру.

Кәсіподақ мүшелерінің құқықтық сауаттылығын ұйымдастыру, қызметкерлердің мүдделерін, еңбек және әлеуметтік құқықтарын білдіретін кәсіподақ көшбасшыларының білім деңгейін арттыру.

Жұмыс орнында қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау бойынша тиімді кәсіподақтық бақылауды жүзеге асыру.

Кәсіподақ мүшелерін сауықтыру және сауықтыруды ұйымдастыруда, салауатты өмір салтын қалыптастыруға жәрдемдесу.

Кәсіподақтың оң имиджін қалыптастыру және ақпараттық кеңістіктегі өз позициясын нығайту.

Кәсіподақ ұйымдарында қаржылық саясатты жетілдіру.

Студенттік ортадағы кәсіподақ қозғалысына қолдау көрсету.

Оқу орындарында ардагерлер қозғалысына қолдау көрсету

Халықаралық ынтымақтастық