Алқалы органдардың материалдары

Майердің сөзі-Кеңес 15.03.2019 ж.

Қадырованың сөзі-Кеңес 15.03.2019 ж.

2018-2020 жылдарға арналған СК бойынша Қаулы

Кеңес мүшелерінің құрамын өзгерту туралы Кеңес қаулысы

№ 11 Кеңес-күн тәртібі

2018-2020 жж. СК бойынша анықтама

Статистикалық есеп бойынша ақпарат

№ 26 атқару комитеті-күн тәртібі

ҚБ 2019 жылға арналған жұмыс жоспары

ҚБ 2019 жылға арналған жұмыс жоспары туралы қаулы

Статистикалық есеп бойынша қаулы-2018

Справка о реализации комплексных мер по социальной защите работников, подлежащих высвобождению при реорганизации учебных заведений ТиПО.

О реализации комплексных мер по социальной защите работников, подлежащих высвобождению при реорганизации учебных заведений ТиПО

«Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіптік одағының Павлодар облыстық ұйымы» ҚБ қызметінің 2020-2024 жылдарға арналған негізгі бағыттары

Информация об итогах организации летнего отдыха, оздоровления членов профсоюза и их детей в Павлодарской области в 2019 году

Қазақстандық салалық білім және ғылым Қызметкерлері кәсіподағының 2014-2019 ж.ж. арналған қызметінің негізгі бағыттары / Основные направления деятельности Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки на 2014-2019 г.г.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ САЛАЛЫҚ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ КӘСІПОДАҒЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ 2019 - 2024 жылдарға арналған БАҒДАРЛАМАСЫ

ҚБ 2020 жылға арналған жұмыс жоспары